Om FUB

FUB Karlstad med omnejd har utsetts till Trygg förening för alla av Karlstads kommun. Det betyder att vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering och mobbning och kränkning i all vår verksamhet.

Vår lokala FUB-förening har medlemmar från främst Karlstad, Grums, Hammarö och Kristinehamn, samt Kil och Forshagas kommuner. Tillsammans är vi drygt 400 medlemmar i föreningen.

FUB Karlstad med omnejd försöker påverka kommunerna för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna leva ett gott liv. Vi kan också vara ett stöd för medlemmar som behöver någon att tala med.

Vi ordnar också fritidsverksamhet för våra medlemmar, t ex resor, träffar och kurser.

I vår förening finns en grumssektion och en barngrupp som träffas regelbundet. Inom kort kommer vi också att starta fritidsverksamhet i Hammarö kommun. Vår pysselgrupp för vuxna träffas tre måndagar i månaden. 

 

Vi arbetar och verkar för följande kommuner:

 

 

Riksförbundet FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

FUB sprider information till egna medlemmar och till allmänheten.

FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud,
ombudsmän och förbundjurist.

FUB har en rikssektion för personer med utvecklingsstörning: Klippan

FUB bygger upp ett nätverk kring Små och mindre kända diagnosgrupper..

FUB har uttryckt sin inställning i frågor som berör livssituationen för personer med utvecklingsstörning i ett Målgrupp och Policy-dokument.

FUB ger ut en medlemstidning: UNIK

FUB arbetar internationellt med utvecklingssamarbete.

FUB har nära samarbete med andra Handikapporganisationer inom Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO och genom Inclusion Europe.

FUB:s märke eller logo som det också kallas består av två ringar.
De symboliserar alla oss människor. Den yttre cirkeln symboliserar alla som inte har någon utvecklingsstörning. Den inre cirkeln symboliserar alla som har en utvecklingsstörning. Det lilla hacket betyder att de har funktionshinder och kan behöva stöd ibland. Annars är vi alla - som ringarna visar - mycket lika varandra!


 


(Lämna tom)
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)